TECHNICKÝ DOZOR (TDI)

Důvodem k dozorování stavby je zajištění realizace stavby od zhotovitele v nejvyšší kvalitě tak, aby byl investor s dokončeným dílem po všech stránkách maximálně spokojen.

Kromě zmíněné kvality provedené práce dbá i na správnost používaných materiálů s dodržováním technologických postupů výstavby. Rovněž sleduje časový postup jednotlivých prací, aby zhotovitel nebyl s výstavbou v prodlení a aby byl dodržen stanovený termín dokončení stavby.

Vyskytnou-li se při realizaci ze strany zhotovitele na stavbě jakékoliv závady, nekompromisně trvá na jejich okamžitém odstranění, aby bylo zajištěno výsledné dílo bez vad. V neposlední řadě kontroluje prostavěnost, fakturaci a oprávněnost fakturovaných položek ve vztahu k projektové dokumentaci, aby zhotovitel nemohl účtovat jiné práce než skutečně provedené.

Ing. Aleš Řada – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Stavební činností se zabývám od roku 2005, působil jsem na pozici stavbyvedoucího. Od roku 2013 provádím výhradně inženýrskou činnost technický dozor investora – TDI a koordinátora BOZP na staveništi. Převážně se věnuji novostavbám a rekonstrukcím staveb občanské vybavenosti.

Vybraná reference

Instalace OZE a snížení energetické náročnosti budovy MŠ, ZŠ

  • Vykonávaná činnost: TDS
  • Investor: Obec Cerekvice nad Bystřicí
  • Investiční náklady: 7,12 mil. s DPH
  • Realizace: 8/2013 – 4/2014
  • Popis akce

Projekt řešil celkové zateplení a stavební úpravy objektů základní a mateřské školy. Byl zateplen střešní plášť, obvodové zdivo, došlo k výměně otvorů a výměně zdroje tepla. Projekt byl financován dotačním programem OPŽP.

Zaujaly Vás naše služby?

Kontaktovat