REFERENČNÍ STAVBY ZA OBDOBÍ 2013 – 2020

Společenské centrum Nupaky

 • Vykonávaná činnost: TDS a Koordinátor BOZP
 • Investor: Město Nupaky
 • Investiční náklady: 72 mil. s DPH
 • Realizace: 6/2018 – 7/2019

ZŠ Líbeznice

 • Vykonávaná činnost: TDS a Koordinátor BOZP
 • Investor: Obec Líbeznice
 • Investiční náklady: 228 mil. s DPH
 • Realizace: 8/2018 – 12/2019

Rekonstrukce objektu celní správy, Náchod, kladská 272

 • Vykonávaná činnost: TDS a Koordinátor BOZP
 • Investor: Česká republika – Generální ředitelství cel,
  Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4
 • Investiční náklady: 16,5 mil. s DPH
 • Realizace: 5/2018 – 6/2019

Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

 • Vykonávaná činnost: TDS a Koordinátor BOZP
 • Investor: Město Nové Město nad Metují
 • Investiční náklady: 25 mil. s DPH
 • Realizace: 2/2018 – 8/2019

Rekonstrukce dětského centra Chocerady

 • Vykonávaná činnost: TDS a Koordinátor BOZP
 • Investor: Dětské centrum Strančice
 • Investiční náklady: 60,5 mil. s DPH
 • Realizace: 9/2017 – 3/2019

Sociální byty č.p. 971 ve městě Klecany

 • Vykonávaná činnost: TDS a Koordinátor BOZP
 • Investor: Město Klecany
 • Investiční náklady: 10,2 mil. s DPH
 • Realizace: 1/2018 – 10/2018
 • Popis akce

Stavba byla dotována z programu IROP na sociální bydlení. Projekt řešil rekonstrukci nevyhovujícího objektu na objekt s 5ti byty.

Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD – Kostomlaty nad Labem – II. etapa

 • Vykonávaná činnost: TDS a Koordinátor BOZP
 • Investor: Obec Kostomlaty nad Labem
 • Investiční náklady: 26,4 mil. s DPH
 • Realizace: 9/2017 – 8/2018
 • Popis akce

Na území katastru Obce Kostomlaty bylo vybudováno 26 parcel pro rodinné domy včetně technické infrastruktury a komunikací.

Přístavba základní školy, Slavětínská, Klánovice

 • Vykonávaná činnost: TDS a Koordinátor BOZP
 • Investor: Městská část Praha – Klánovice
 • Investiční náklady: 51,5 mil. s DPH
 • Realizace: 8/2017 – 8/2018
 • Popis akce

Jedná se o přístavbu základní školy v Klánovicích. Projekt byl realizován ve 2 stavebních etapách a samostatnou dodávkou byla kompletní rekonstrukce a vybavení gastro provozu.

Úprava komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany

 • Vykonávaná činnost: TDS a Koordinátor BOZP
 • Investor: Město Klecany
 • Investiční náklady: 12,8 mil. s DPH
 • Realizace: 10/2017 – 5/2018
 • Popis akce

Projekt řešil výstavbu nové komunikace – přístupu ke školám a výstavbu nových parkovacích míst. Stavba rovněž přispěla ke zklidnění dopravy v místě.

Rekonstrukce objektu HLAHOL, Nymburk

 • Vykonávaná činnost: TDS
 • Investor: Město Nymburk
 • Investiční náklady: 28,1 mil. s DPH
 • Realizace: 7/2017 – 5/2018
 • Popis akce

Rekonstrukce školní budovy s učebnami, jídelnou a velkou kuchyní s gastro vybavením.

Dětské hřiště v ul. J. Gagarina III, Nymburk

 • Vykonávaná činnost: TDS
 • Investor: Město Nymburk
 • Investiční náklady: 7,8 mil. s DPH
 • Realizace: 9/2017 – 3/2018
 • Popis akce

Výstavba dětského hřiště s multifunkčním hřištěm, herními a workoutovými prvky.

Rekonstrukce ulice Nemocniční v Hostinném

 • Vykonávaná činnost: TDS a Koordinátor BOZP
 • Investor: Město Hostinné
 • Investiční náklady: 3,0 mil. s DPH
 • Realizace: 6/2017 – 11/2017
 • Popis akce

Rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace.

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského, Česká Skalice

 • Vykonávaná činnost: TDS a Koordinátor BOZP
 • Investor: Město Česká Skalice
 • Investiční náklady: 9,6 mil. s DPH
 • Realizace: 7/2017 – 11/2017
 • Popis akce

Výstavba nového pavilonu mateřské školy. Akce byla spolufinancována z dotačního titulu.

Přístavba mateřské školy, Klánovice

 • Vykonávaná činnost: TDS a Koordinátor BOZP
 • Investor: Městská část Praha – Klánovice
 • Investiční náklady: 10,8 mil. s DPH
 • Realizace: 1/2017 – 11/2017
 • Popis akce

Rekonstrukce a přístavba objektu mateřské školy.

Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ Tuklaty

 • Vykonávaná činnost: TDS a Koordinátor BOZP
 • Investor: Obec Tuklaty
 • Investiční náklady: 27,1 mil. s DPH
 • Realizace: 3/2017 – 12/2017
 • Popis akce

Rekonstrukce a přístavba objektu základní školy. Akce byla spolufinancována z dotačního titulu.

Přístavba mateřské školy Dolní Měcholupy

 • Vykonávaná činnost: TDS
 • Investor: Městská část Praha – Dolní Měcholupy
 • Investiční náklady: 4,5 mil. s DPH
 • Realizace: 11/2016 – 5/2017
 • Popis akce

Přístavba pavilonu MŠ ke stávající budově MŠ.

Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, III. etapa – Přestavba půdních prostor

 • Vykonávaná činnost: TDS a Koordinátor BOZP
 • Investor: Obec Líbeznice
 • Investiční náklady: 35,1 mil. s DPH
 • Realizace: 7/2016 – 1/2017
 • Popis akce

Nadstavba nad stávající budovou ZŠ a ZUŠ. Stavební úpravou vzniklo 6 nových učeben a koncertní sál ZUŠ.

Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, II. etapa – Tělocvična se zázemím

 • Vykonávaná činnost: TDS a Koordinátor BOZP
 • Investor: Obec Líbeznice
 • Investiční náklady: 35,2 mil. s DPH
 • Realizace: 11/2015 – 9/2016
 • Popis akce

Novostavba tělocvičny s objektem zázemí. Objekt je netypicky řešen jako dřevostavba.

Rekonstrukce pavilonů B, C a D, nemocnice Nymburk, Boleslavská

 • Vykonávaná činnost: TDS
 • Investor: Město Nymburk
 • Investiční náklady: 28,9 mil. s DPH
 • Realizace: 10/2015 – 5/2016
 • Popis akce

Vnitřní rekonstrukce tří pavilonů, oprava lůžkové části a interny včetně zázemí, vytvoření JIP s 6 lůžky. Rekonstrukce kompletního vnitřního vybavení, včetně slaboproudého zařízení a rozvodů medicinálních plynů.

Stavba obchodního domu Kaufland Jaroměř

 • Vykonávaná činnost: TDS – spolupráce
 • Investor: Luper centrum s.r.o.
 • Realizace: 6/2015 – 12/2015
 • Popis akce

Novostavba objektu obchodního domu řetězce Kaufland včetně veškerého zázemí.

Pavilon prvního stupně základní školy v Líbeznicích

 • Vykonávaná činnost: TDS a koordinátor BOZP na staveništi
 • Investor: Obec Líbeznice
 • Investiční náklady: 43,3 mil. s DPH
 • Realizace: 10/2014 – 8/2015
 • Popis akce

Novostavba objektu občanské vybavenosti. Železobetonová kruhová stavba tvoří pavilon základní školy pro 1. stupeň pro 240 žáků z Líbeznic a přilehlých obcí.

Zateplení a sanace objektu obchodní akademie, Riegerova ul., Hořice

 • Vykonávaná činnost: TDS a koordinátor BOZP na staveništi
 • Investor: Královéhradecký kraj
 • Investiční náklady: 5,68 mil. s DPH
 • Realizace: 6/2015 – 9/2015
 • Popis akce

Zateplení obvodového pláště objektu společně s půdou a výměnou okenních výplní, provedení sanací a hydroizolací podzemního podlaží. Projekt byl financován dotačním programem OPŽP.

Sportovní a volnočasový areál u základní školy v Líbeznicích

 • Vykonávaná činnost: TDS a koordinátor BOZP na staveništi
 • Investor: Obec Líbeznice
 • Investiční náklady: 5,6 mil. bez DPH
 • Realizace: 6/2015 – 9/2015
 • Popis akce

Novostavba atletického oválu s dopravním hřištěm, fotbalovým hřištěm s tribunou a s herními prvky, jako např. skluzavka a labyrint.

Zateplení objektu Poliklinika Okružní, Nymburk

 • Vykonávaná činnost: TDS
 • Investor: Město Nymburk
 • Investiční náklady: 22,4 mil. s DPH
 • Realizace: 1/2015 – 9/2015
 • Popis akce

Zateplení obvodového a střešního pláště budovy polikliniky. Fasádního systém byl navržen s atypickým obkladem, který je difuzně otevřený. Projekt byl financován dotačním programem OPŽP.

Novostavba Obecního domu Boháňka

 • Vykonávaná činnost: TDS a koordinátor BOZP na staveništi
 • Investor: Obec Boháňka
 • Investiční náklady: 12,9 mil. s DPH
 • Realizace: 4/2015 – 4/2016
 • Popis akce

Novostavba objektu občanské vybavenosti. Objekt je stavěn klasickou metodou a nahrazuje původní vyhořelý kulturní dům. V objektu bude taneční sál, restaurace včetně drobné kuchyně, zázemí, plus prostory sloužící zájmovým činnostem obyvatelů obce.

Přístavba a stavební úpravy budovy gymnázia, Komenského 779

 • Vykonávaná činnost: TDS a koordinátor BOZP na staveništi
 • Investor: Město Nymburk
 • Investiční náklady: 9,1 mil. s DPH
 • Realizace: 10/2013 – 12/2014
 • Popis akce

Realizací byla přístavba k historické budově Gymnázia. Přístavba o čtyřech nadzemních podlažích, které v každém patře navyšuje stávající kapacitu sociálních zařízení, v podzemním podlaží pak navyšuje kapacitu šaten. Na stavbu se vztahuje ochrana památkové péče.

Instalace OZE a snížení energetické náročnosti budovy MŠ, ZŠ

 • Vykonávaná činnost: TDS
 • Investor: Obec Cerekvice nad Bystřicí
 • Investiční náklady: 7,12 mil. s DPH
 • Realizace: 8/2013 – 4/2014
 • Popis akce

Projekt řešil celkové zateplení a stavební úpravy objektů základní a mateřské školy. Byl zateplen střešní plášť, obvodové zdivo, došlo k výměně otvorů a výměně zdroje tepla. Projekt byl financován dotačním programem OPŽP.

Zateplení MŠ Sluníčko, Resslova, Nymburk

 • Vykonávaná činnost: TDS
 • Investor: Město Nymburk
 • Investiční náklady: 4,21 mil. bez DPH
 • Realizace: 8/2013 – 12/2013
 • Popis akce

Projekt řešil celkové zateplení objektu mateřské školy. Byl zateplen střešní plášť, obvodové zdivo a došlo k výměně otvorů. Projekt byl financován dotačním programem OPŽP.