KOORDINÁTOR BOZP

Vydáním zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vzniká pro většinu stavebních objektů, potažmo zadavatelů (investorů, stavebníků), povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi.

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba, určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být pouze určená fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10).

Ing. Aleš Řada – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Stavební činností se zabývám od roku 2005, působil jsem na pozici stavbyvedoucího. Od roku 2013 provádím výhradně inženýrskou činnost technický dozor investora – TDI a koordinátora BOZP na staveništi. Převážně se věnuji novostavbám a rekonstrukcím staveb občanské vybavenosti.

Vybraná reference

Pavilon prvního stupně základní školy v Líbeznicích

  • Vykonávaná činnost: TDS a koordinátor BOZP na staveništi
  • Investor: Obec Líbeznice
  • Investiční náklady: 43,3 mil. s DPH
  • Realizace: 10/2014 – 8/2015
  • Popis akce

Novostavba objektu občanské vybavenosti. Železobetonová kruhová stavba tvoří pavilon základní školy pro 1. stupeň pro 240 žáků z Líbeznic a přilehlých obcí.

Zaujaly Vás naše služby?

Kontaktovat